Trường mầm non Thống Nhất được thành lập từ tháng 8 năm 2013 theo Quyết định của UBND thành phố Nam Định. Trường nằm trên địa bàn phường Thống Nhất thành phố Nam Định thuộc vùng có trình độ dân trí cao, có dân số trẻ, cháu trong độ tuổi từ 0 - 72 tháng tuổi có tỉ lệ cao. Năm 2014 trường Mầm non Thống Nhất được Công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Năm học 2015 – 2016 trường được công nhận Đạt chuẩn Trường mầm non Xanh – Sạch – Đẹp – An Toàn giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 02/2016-MN ngày 06/01/2016 của Sở GD – ĐT. Năm học 2016 – 2017 nhà trường đã đạt Đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định số 1125/QĐ – UBND của UBND thành phố Nam Định ngày 11/01/2017.

       Năm học 2017– 2018 nhà trường được Phòng giáo dục đào tạo triển khai xây dựng cơ sở 2. Trong năm học này nhà trường cải tạo sân trường từ nền xi măng sang lát nền gạch trống trơn trượt, hạ các bồn cây cao bằng mặt sân, trồng thêm cây xanh, để đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động, mở rộng các góc chơi, khu vực chơi, mở thêm một số phòng chức năng như phòng đàn, phòng thư viện cho trẻ học tập, đáp ứng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Nhà trường đã được giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định công nhận đạt loại Xuất sắc trong cuộc thi “ Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”

       Năm học 2018 – 2019 nhà trường đón nhận thêm cơ sở 2, trong đó diện tích sử dụng cơ sở 1 là 3.608 m2 (Số phòng học: 10 phòng, phòng chức năng: 9 phòng. Diện tích sử dụng cơ sở 2 là 1.456 m2. ( Số phòng học: 6 phòng. Phòng chức năng: 3 phòng ) cả 2 cơ sở đều có bếp ăn 1 chiều với đầy đủ trang thiết bị đồ dùng phục vụ công tác bán trú.

      Trong những năm qua Trường mầm non Thống Nhất luôn chấp hành và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối về Giáo dục mầm non của Đảng và Nhà nước, đã và đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và khẳng định được uy tín của nhà trường. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, hàng năm nhà trường luôn tích cực tham gia các hội thi do ngành tổ chức và đạt được thành tích cao, có nhiều cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Tỉnh. Năm học 2019 - 2020 nhà trường có tổng số: 60 đ/c CBQL-GV-NV (nữ: 55 người). Trong đó biên chế: 15 người, hưởng theo QĐ 60: 22 người, GV hợp đồng phòng: 04 người, hợp đồng trường: 18 người. Trình độ chuyên môn CBGV: Thạc sĩ: 01; Đại học: 16 đ/c; CĐ: 18 đ/c , TC: 4 đ/c. Trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và có 85 % CBGV đạt trình độ trên chuẩn.

       Trường có 1 tổ chức Đảng: Chi bộ gồm 17 Đảng viên và trực thuộc Đảng bộ phường Thống Nhất. Tổ chức công đoàn: BCH CĐ gồm có 03 đ/c, có tổng số 59 đ/c đoàn viên công đoàn. Tổ chức Đoàn TNCSHCM: BCH gồm 03 đ/c, có 28 đoàn viên. Các tổ chức như Công đoàn, Chi đoàn, Ban ĐDCMHS, đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm học. Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và năm học 2017- 2018 nhà trường được UBND Tỉnh Nam Định tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, năm học 2018 – 2019 công đoàn nhà trường được tặng cờ thi đua của LĐLĐ Tỉnh, được Sở GD & ĐT, UBND Thành phố, Phòng GD & ĐT, Công đoàn tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Chi bộ nhà trường luôn được Đảng ủy phường Thống Nhất đánh giá cao và nhân dân tin tưởng về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

       Nhà trường luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do các ngành các cấp phát động. Trong năm học 2019 – 2020 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”.

       Nhà trường luôn chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ, các hoạt động theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Chất lượng đánh giá trẻ các qua các lĩnh vực phát triển đạt 90% - 97%, tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú đạt 100% 

       Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Căn cứ tình hình thực trạng chất lượng GD&ĐT hiện nay trong trường mầm non, để đánh giá đúng chất lượng giáo dục của nhà trường; Trường Mầm non Thống Nhất đã tiến hành tự đánh giá chất lượng để xác định rõ thực trạng chất lượng trong nhà trường theo yêu cầu đánh giá các tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục đã qui định. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu phấn đấu cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, đồng thời có các biện pháp xây dựng và phát triển.

Hình ảnh giáo viên